Kişisel Gelişim Etkinliklerimiz

Kahramanın Yolculuğu

Joseph Campbell’ın devrim niteliğindeki kuramlarından faydalanarak, mitlerden masallara, tiyatrodan sinemaya “kahraman” kavramı üzerinde duracağız. Ve belki de sonunda “kendi hikayemizin kahramanı” olmayı seçeceğiz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Proje Üretimi

KSS projelerinin fikir aşamasından başlayarak, üretim ve uygulama sürecine kadar olan yapısını inceleyeceğiz. Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri, planlama ve strateji, üretim ve yönetim gibi dinamikleri örneklerle ele alacağız.

Şiir Söyleme Sanatı

Bu atölye, iki temel amaç etrafında toplanır: 1. Türk ve yabancı şairlerden yola çıkarak, şiirin rengini, sesini, duruşunu çözümlemek ve bu tipolojiye uygun biçimde şiirin dinleyiciye en doğru şekilde aktarılmasını sağlamak, 2. Şiirler aracılığıyla kendi duygu dünyamızı keşfetmek, bilinçaltına ittiğimiz imgeleri ortaya çıkarmak ve kendimiz olmaya daha çok yaklaşmak.

Doğru Nefes ve Rahatlama

Doğumla başlayan kaliteli nefes alma süreci, hayatın hızlı ve koşturmalı şartlarında kaliteyi düşürüp, yaşamak için sadece gerektiği kadar nefes alma haline gelir. Doğru nefes almayı amaçlayan bu atölyede, diyafram kullanımı ve solunum teknikleri öğretilir. Bir taraftan stresle baş etmemizi sağlarken bir yandan daha kaliteli yaşamamıza geri döndürmeyi hedefler.

Senaryo ve Yaratıcılık

Bir taraftan senaryonun temel aşamaları ortaya konurken diğer taraftan algıda seçicilik, görünmeyeni görmek, üretilmeyeni üretmek, olumsuzu olumluya çevirmek gibi kavramlar sinema sanatının büyülü dünyası aracılığıyla gün yüzüne çıkacak.

Duyu Organlarını Geliştirme ve Farkındalık

Farkındalık Atölyesi; insanların, kendi hızlı hayat döngüleri içinde kaçırdıkları birçok “an”ı katılımcıya yakalatmayı amaçlar. Bütünün içindeki ayrıntıları görebilmeyi, bir konuya derinlemesine inebilmeyi ve dikkat seviyesini yükseltebilmeyi hedefler. Kişinin kendini, karşısındakini, zamanı, mekânı ve olayları daha ayrıntılı ve daha dikkatli bir süzgeçten geçirmesine odaklanır. Böylece; kendine, çevresine ve doğaya, daha fazla değer veren, kendindeki ve çevresindeki ihtiyaçları fark eden, ayrıntıları kaçırmayan olgun ve modern bireyler elde edilmeye çalışılır.

Fotoğrafta “an”ı Yaratmak

Fotoğraf sanatında ezber bozan bir yaklaşımla, var olan gerçeklik üzerinden değil, sanatçının yarattığı gerçeklik üzerinden yürütülen bir çalışmadır. Alışılmışın aksine, anı yakalamayı değil, kendi “an”ımızı yaratmayı amaçlar.  Bu kapsamda, yaratıcılık, konsept geliştirme, fotomodel ile çalışma, stüdyo ortamı ve sanat fotoğrafçılığı konularında eğitim verilir. Katılımcıların kendi hayat görüşleri doğrultusunda, kendi gerçekliklerini yansıtabilmeleri için çalışılır.

Doğru Diksiyon ve Etkili Konuşma Teknikleri

Günlük rutin toplantılarımızda ve özellikle sunum yaparken hedeflediğimiz konuyu karşımızdakine doğru bir diksiyon aracılığıyla daha etkili bir biçimde sunmamızı sağlayacak pratik ve etkili konuşma tekniklerini öğretmeyi hedefler. Daha akıcı, anlaşılır, güvenli konuşmayı ve karşımızdakinin algısını etkilemeyi öğretir.

Sinema Okur Yazarlığı

Bir filmi, sıradan bir seyircinin ötesinde anlamayı, algılamayı ve farklı bakış açılarıyla yeniden yorumlamayı amaçlayan kuramsal bir atölyedir. Yedinci sanat olarak sinema, tema-karakter-öykü üçgeni, biyopsikososyal yapı analizi, kamera açıları ve hareketleri gibi ana konuları   örneklerle aktarmayı hedefler.

Masal ve Hikaye Anlatıcılığı

Sözlü anlatımın en güçlü öğelerinden olan hikâye ve masalların hak ettikleri ölçüde anlatılabilmesine odaklanmış uygulamalı bir atölyedir. Aynı zamanda, hikâye ve masalların öğretici, eğitici ve eğlendirici yanından yola çıkarak, sosyal hayatta doğru ve renkli iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu kapsamda; karakter canlandırma, anlatı türüne göre ses tonunu belirleme, eylem – diyalog dengesi kurma, anlatıda dikkati anlatıcının üzerinde toplama, dinleyicide dikkat dağınıklığını engelleme gibi konular üzerinde çalışılacaktır.